Varningar och korvförbud

I Folkets husföreningens arkiv har ett par disciplinärenden hittats.

I mars 1936 skrev föreningen ett brev till en person i Grängesberg, som vid flera tillfällen varit berusad och allmänt störig på tillställningar i Folkets park. Nu stannade det med en tillsägelse men om det hela skulle upprepas varslade föreningen om att “vidta åtgärder” – vilka var oklart.

1951 hotade styrelsen en annan person med polisanmälan om denne inte förändrade sitt beteende. Mannen hade varit bråkig och aggressiv vid en tillställning i Folkets hus. En vaktmästare blev utsatt och fick klockarmbandet sönderslitet. Nu stannade det vid en varning och uppmaning att ersätta vaktmästaren för det trasiga klockarmbandet.

En korvförsäljare från orten fick i augusti 1943 en skriftlig uppmaning om att upphöra med sin affärsverksamhet utanför Parken när det pågick arrangemang innanför grindarna.
“Då ni ej har vårt löfte att bedriva affär på Folkets parks område anmodas ni härmed att ofördröjligen borttaga det korvförsäljningsstånd som ni uppställt utanför Parken”, skrev styrelsen.

Text: TORBJÖRN SVENSSON