Välkommen till Gränge-Säfsnäs Församling!

Gränge-Säfsnäs en församling i Grängesberg med många olika verksamheter.
I gudstjänsten uttrycker församlingen sin tro och är då både en plats för möten mellan människor och Gud. I gudstjänsten ska hela livet få plats; det som är svårt och tragiskt och det som är glädjande och fantastiskt.

Grängesbergs kyrka fick under 1970-talet en ny kyrkobyggnad. Med tungt hjärta tog Grängesbergsborna den 24 november 1974 ett gripande avsked av det tempel som varit deras andliga tillflykt sedan 1892. Efter tre års grundliga förberedelser påbörjades det nya kyrkobygget i november 1973 och det blev klart första advent 1974. Den gamla byggnaden upphörde då den låg innanför riskzonen för den fortsatta bergsbrytningen. Templet skulle dock senare få en ny fristad som kyrkolokal vid Betelseminariet i Orsa, dit flyttades byggnaden på frivillig väg påbörjades sommaren 1976.

Annan verksamhet, förutom gudstjänst, som finns i Grängesberg kyrka är vigslar, dop, begravningar, öppen barn- och familjeverksamhet, barnkörer och fritidsgård.

Adress:

Gränge-Säfsnäs församling
Gamla vägen 38
770 13 Grangärde

Telefon: 0240-796 00 (exp)

Webb: svenskakyrkan.se/grangesafsnas

Facebook: facebook.com/grangesafsnas

Senaste Leva & Bo