Filmarkivet

I den gamla gruvstugan som en gång i tiden fungerade som omklädningslokal för gruvarbetarna på Grängesbergsbolaget finns idag Filmarkivet i Grängesberg, ett helt unikt kulturhistoriskt arkiv som omfattar svenska folkets 1900-talshistoria genom rörlig bild. Här hamnar de filmer på filmbas (8- 16mm) som aldrig har varit tänkta att visas offentligt, donerade från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner.

År 2011 tog Kungliga biblioteket över verksamheten, som tidigare bedrevs av Svenska Filminstitutet. På Filmarkivet förvärvar vi film som vi digitaliserar och katalogiserar så att de kommer forskningen tillgodo. Filmarkivet bedriver ingen egen publik verksamhet utan vi hänvisar forskare och allmänhet vidare till Kungliga bibliotekets publika verksamhet som du finner mer information om här http://www.kb.se/besoka/. Däremot har vi möjlighet att ta emot studiebesök på Filmarkivet.
Filmarkivet är en guldgruva för forskning inom vitt skilda discipliner. Via sökdatabasen Svensk mediedatabas (SMDB) finns information om samlingarna samt den rika skatt av audiovisuellt material som i övrigt finns i biblioteket.  Du som forskar kan registrera dig och få ett användarkonto. Mer information hittar du på https://smdb.kb.se/smdb/login . Ett spännande sätt att kunna få se ett urval av filmarkivets samlingar utan att ha ett användarkonto är genom Filmarkivet.se, som är ett samarbete mellan Kungliga biblioteket och Svenska filminstitutet http://www.filmarkivet.se/

Adress:
Kungliga biblioteket
Filmarkivet i Grängesberg
Dillners väg 17
772 40 Grängesberg

Telefon: Kungliga Bibliotekets växel 010-709 30 000, kontakt i Grängesberg Helena Modin

Webb: kb.se

Senaste Leva & bo