Välkommen till Grängesbergs skolor & förskolor!

Björkås Förskola

Björkås förskola finns i samma byggnad som skolan och fritidshemmet.
På förskolan finns tre avdelningar; Nallen som är en småbarnsavdelning och Duvan och Grodan som är syskonavdelningar.

Stallbackens Förskola

Stallbackens förskola startades i mitten på 70-talet och finns idag i skolans gamla lokaler.
Här finns tre avdelningar: Sörgården, Mellangården och Norrgården.

Lilla Park

Lilla Parks förskola öppnades hösten 2007, förskolan arbetar i åldersindelade grupper.

Björkås skola

Björkås skola har är idag särskola. På skolan finns Grundsärskolan 1-6 och Träningsskolan 1-9 samt fritidshem. Här finns mer uppgifter om Björkås särskola.

Parkskolan

Skolan ligger vid östra infarten till Grängesberg. Skolan består av fyra byggnader; Idrottshall, Lilla Park ,  Bullerbyn,  trä-, metall- och textilslöjd, hem- och konsumentkunskap och musik. I huvudbyggnad finns ämnesklassrum, matsal och elevcafé. Här går elever F-6.

För mer information och kontaktuppgifter, besök ludvika.se

Senaste Leva & bo