Välkommen till Maskinhuset!

Maskinhuset är en vacker, industriell funkispärla bland Bergslagens Industriarv.
Byggnaden, som under gruvtiden rymde ett flertal olika komponenter för gruvans drift, öppnades 2012 upp för besökare.
I den magnifika lokalen brukar det varje sommarhalvår anordnats konstutställningar. Läs mer på Maskinhuset Grängesberg | Facebook

Adress:
Dillners Väg 10
772 40 Grängesberg

Senaste Upplev Grängesberg