Projekt Grängesberg2020

Samarkand2015 startade projekt Grängesberg2020 med uppdrag att utveckla Grängesberg. Projektets syfte var att öka attraktiviteten genom olika utvecklingsprojekt samt att under ett gemensamt varumärke visa Grängesberg som en spännande plats att besöka, bo och arbeta i. Långsiktigt var målet att få fler besökare, invånare och arbetstillfällen.

Leader Bergslagen, leaderbergslagen.se, bidrog till finansiering.

Adress:
Fredsgatan 27
771 28 Ludvika