Plånbok med mycket pengar hittad

I samband med en danstillställning i Parken vintern 1952 hittades en plånbok i kafélokalen innehållande 2 340 kronor, motsvarande hela 40 189 kronor i 2022 års penningvärde.

Trots efterforskningar spårades aldrig ägaren till plånboken och pengarna tillföll därför Folkets husföreningen, som sågs som upphittare.
Efter att plånboken påträffats i kaféet gjordes försök från scenen den aktuella kvällen att spåra ägaren. Därefter överlämnades plånboken till polisen i Grängesberg, som genom annonsering i lokalpressen sökte ägaren. Dock utan resultat. Efter att polisen haft plånboken i förvar i ett års tid överlämnades den till Folkets husförening. Föreningen var dock angelägen att göra rätt och konsulterade både riksorganisationen och länsstyrelsen innan man slutligen tog emot plånboken.

Text: TORBJÖRN SVENSSON