Krav om mer betalt

Under årens lopp har Folkets husföreningen fått ta emot krav om bättre ersättning från de personer som haft uppdrag åt densamma. Som 1919, då tre personer klagade på den betalning de fick för sina tjänstgöringspass vid teaterarrangemang i Folkets hus. De ansåg att 2 kronor och 50 öre i ersättning för uppemot sex timmars kvällstjänst var i minsta laget. Hur styrelsen svarade på kraven är oklart.

1937 tyckte tre biografmaskinister att det var dags för löneförhöjning. Styrelsen skrev ett brev till Sveriges biografägareförbund för att få en uppfattning om hur man i Grängesberg låg till i förhållande till andra biografer i landet. I brevet påpekade styrelsen att maskinisterna hade uppdragen vid sidan om ordinarie jobb och ersattes med 5 kronor och 50 öre per filmvisning.

Söndagar kunde det bli långa pass med upp till tre visningar i följd. Även om Folkets husstyrelsen hävdade att man betalade sin maskinister mer än vad som var fallet på andra biografer gick man med på att höja ersättningen med 50 öre per visning. Styrelsen påpekade att i maskinisternas arbetsuppgifter ingick att även spela grammofonmusik i förekommande fall för biopubliken innan det var dags att rulla filmen. För detta utgick ingen extra ersättning.

Elva år senare, alltså 1948, var två av maskinisterna kvar och tillsammans med två nya kollegor ställdes nya arvodeskrav. 6 kronor per föreställning ville de ha höjt till 8 kronor. Ännu en begäran om påökt fick Folkets husstyrelsen 1954, då maskinisterna ansåg 10 kronor vara ett skäligt arvode.

I augusti 1942 kom ett brev från fem ordningsvakter, som tjänstgjorde i Folkets park, med begäran om höjd ersättning. 2 kronor och 50 öre i timmen var deras krav.
“Som skäl för, och det berättigade i denna framställning framhålles, att dessa tjänstgöringar alltid pågå då andra människor äro fria från arbete, och under sådan tid att den begärda ersättningen måste anses skälig”, skrev de i sin motivering.
De påpekade också att uppdraget kan vara utsatt med sönderrivna och nedsölade kläder, som medförde kostnader. Något svar från styrelsen har inte hittats i arkivet, så okänt hur responsen på de ekonomiska kraven från ordningsvakterna blev.

Text: TORBJÖRN SVENSSON