Historiska artiklar om Folkets husföreningen

1906 bildade företrädare för arbetar- och nykterhetsrörelsen i Grängesberg en Folkets husförening med målsättningen att uppföra ett Folkets hus i det blomstrande gruvsamhället. Men det dröjde till 1914 innan det blev verklighet. Sex år senare tillkom Folkets park. Många värdefulla protokoll och handlingar från tidiga år förvarades i ett fuktigt källarförråd i Folkets hus. Andra handlingar har hittats i Folkets park.
Nu är allt genomgånget, strukturerat och flyttat till en ändamålsenlig arkivlokal i Grängesberg.
Med fakta från detta historiskt intressanta material har det skrivits ett antal artiklar som du kan läsa här.

Mitt Grängesberg – Badbussen till Kyrkviken

Kyrkviken är en mycket bra och omtyckt badplats vid Norra Hörken cirka tre kilometer väster om Grängesberg. Mina första kontakter med Kyrkviken var med mamma och pappa när jag var liten och vi badade. Sedan blev det litet mera då min Moster och Morbro Elle och Ture byggde en sommarstuga strax bortom Kyrkviken. Morfar hjälpte mycket till med bygget och jag och min kusin Bertil var ofta där.
Föreningen Enighet och Vänskap i Grängesberg anlade på 20-30-talet en bättre väg till Kyrkviken så att man kunde köra med bil och även bussar. Den ersatte då en enkel körväg för häst och vagn. Sedan på 70-talet kom den nya asfalterade vägen till från Örtjärnsvägen från affären och ned till badplatsen. Vägen som byggdes på 20-30 finns det filmer från och ledare för projektet var Doktor Sundell.