Med anledning av rådande läge, finns det naturligtvis många frågor och mycket oro för hur den förändrade samhällssituationen kommer att påverka oss. Här har vi samlat länkar till myndighetssidor med råd och information till företagare, arbetsgivare och anställda gällande det nya coronaviruset Covid-19.

 Corona

Verksamt.se finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset.
Verksamt.se/dalarna kan du som bor i Dalarna få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Krisinfomation.se finns samlade råd och tips till företagare, arbetsgivare och arbetstagare.

Regeringen har samlat information på sin hemsida med nyttig information:
För arbetsgivare och företag
· Samlad information för företag på Skatteverkets webbplats
· Information till företagare om bland annat korttidspermittering, anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och skatter, lån, samt nya regler gällande karensavdrag och sjuklön på verksamt.se
· Om korttidspermittering på Tillväxtverkets webbplats
· Råd om arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets webbplats
· Information för att upprätthålla verksamhet vid exempelvis personalbortfall eller uteblivna leveranser på MSB:s webbplats
· Om lån till företag via bankerna på Riksbankens webbplats