Tack Grängesbergare!

Det händer många positiva saker i vårt Grängesberg och mer kommer att ske tack vare alla som ställer upp och hjälper till. Grängesbergs BID, Business Improvement District, är ett utvecklinsgprojekt för orten där ett stort antal eldsjälar är engagerade för att göra vår bygd trevligare och bättre.

Tack även till alla personer som svarade på vår enkät!

En del i BID-arbetet är att profilera Grängesberg och visa upp allt bra som redan finns här, till exempel för att locka fler att komma hit. Därför vände vi oss till er Grängesbergare med ett antal enkätfrågor. Vi ville veta vad ni tycker är viktigast att marknadsföra för att sätta Grängesberg ännu tydligare på kartan och vad som gör er mest stolt över hemorten. Utöver några frågor med kryssalternativ fanns möjlighet att skriva frisvar med egen text. Vi fick jättebra respons och många bra synpunkter.

Ordmoln med positiva ord om Grängesberg och diagram över enkätsvar

På diagrammen nedan ser ni en del av resultatet och i ordmolnet här intill har vi lyft fram det som enkätsvaren visar vara det man tycker bäst om och är stoltast över gällande Grängesberg.

Enkäten publicerades under januari månad här på Mittgrängesberg.se och Samarkand2015.com samt spreds via ett flertal
facebooksidor. Under en eftermiddag samlades enkätsvar in via flyers som delades ut utanför affärer i Grängesberg. 378 personer svarade på enkäten. På de flesta frågor kunde man kryssa i flera svarsalternativ, därav är procentandelarna mer än 100.
Kom ihåg, alla vi som bor och verkar här är de bästa ambassadörerna för orten!

Med vänlig hälsning
BID-Grängesbergs projektgrupp

Klicka på bilderna för att förstora