Kontakta oss gärna

- Om ni har frågor.
- Om det finns inaktuella uppgifter på hemsidan som behöver uppdateras/tas bort.
- Om det saknas information som ska läggas in.

Era synpunkter är viktiga för att hemsidan ska hållas levande.

info@samarkand2015.com