Välkommen till Grängesbergs skolor & förskolor!

Björkås Förskola

Björkås förskola finns i samma byggnad som skolan och fritidshemmet. I huset finns även distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning och folktandvård.
På förskolan finns tre avdelningar; Nallen som är en småbarnsavdelning och Duvan och Grodan som är syskonavdelningar.

Stallbackens Förskola

Stallbackens förskola startades i mitten på 70-talet och finns idag i skolans gamla lokaler.
Här finns tre avdelningar: Sörgården 1 – 3 år, Mellangården 1 – 3 år, Norrgården 4 – 5 år

Lilla Park

Lilla Parks förskola öppnades hösten 2007. Idag är det cirka 40 barn inskrivna i åldern 1-5 år.
Förskolan arbetar i åldersindelade grupper: Grodorna 1-2 år, Humlor 3 år, Ekorrar 4 år, Björnar 5 år.

Björkås skola

Björkås skola har i dag cirka 143 elever i årskurserna F-3 .Sedan 1998 har skolan funnits i lokalerna där det även finns förskola, fritidshem, vårdcentral, folktandvård och korttidsboende. Björkås skola är den enda F-3 skolan i Grängesberg.

Parkskolan

På Parkskolan finns i dag ca 240 elever i årskurserna 4-9. Skolan ligger vid östra infarten till Grängesberg. Skolan består av fyra byggnader; Idrottshall, Lilla Park med åk 4 och 6,  Bullerbyn med åk 5,  trä-, metall- och textilslöjd, hem- och konsumentkunskap och musik, samt Huvudbyggnad med ämnesklassrum för åk 7-9, matsal och elevcafé.

För mer information och kontaktuppgifter, besök ludvika.se

Senaste Leva & bo